SẢN PHẨM HỌC VIÊN AWE

Học viên NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Học viên NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Đồ án TỐT NGHIỆP TIỆM ÁO DÀI
Quy mô: TIỆM ÁO DÀI VIỆT NAM 82m2
Học viên NGUYỄN MINH LONG

Học viên NGUYỄN MINH LONG

Nhà hàng Nhật Osakimi
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Hà 154mm2
Học viên NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Học viên NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Đồ án TỐT NGHIỆP THE COFFEE
Quy mô: Đồ án PHẠM THỊ NGỌC ANHm2
Hoc vien DINH TIEN DUNG

Hoc vien DINH TIEN DUNG

Cafe Sơn Tây
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Thương 2 tầng*97m2
Học viên NGUYỄN MINH QUÂN

Học viên NGUYỄN MINH QUÂN

Đồ án thiết kế cafe
Quy mô: Đồ án thiết kế dựa trên yêu cầu thực 128m2
Học Viên NGUYỄN XUÂN KHANH

Học Viên NGUYỄN XUÂN KHANH

Đồ án thiết kế cafe 92
Quy mô: Đồ án Học tập phần THỰC HÀNH 132m2
Học viên MAI THU TRANG

Học viên MAI THU TRANG

Cafe Miền Biển
Quy mô: Nha Trang, diện tích 263m2
Học Viên NGUYỄN BẢO KHÔI

Học Viên NGUYỄN BẢO KHÔI

Đồ án Cafe
Quy mô: Cafe diện tích 221m2
Học viên ĐINH VĂN MẠNH

Học viên ĐINH VĂN MẠNH

Đồ án TỐT NGHIỆP HELIO COFFEE
Quy mô: Đồ án HELIO COFFEE m2
Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Shop thời Trang Vĩnh Tuy, Hà Nội
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Linh 53m2
Học viên NGUYỄN QUỐC HUY

Học viên NGUYỄN QUỐC HUY

Showroom thời trang SAINT LAURENT
Quy mô: Chủ đầu tư chị Hạnh, 68m2
Sản phẩm học viên NGUYỄN TIẾN GIA LONG

Sản phẩm học viên NGUYỄN TIẾN GIA LONG

Showroom thiết bị CARSE
Quy mô: 171m2
Học Viên VŨ THỊ HẢI

Học Viên VŨ THỊ HẢI

Cafe phong cách Indochina
Quy mô: Chủ đầu tư cô Tranh 96m2
Học viên VŨ THỊ DIỆP

Học viên VŨ THỊ DIỆP

Đồ án thiết kế Showroom
Quy mô: Đồ án m2
Học viên TRẦN TRUNG

Học viên TRẦN TRUNG

Shop Bayby Kin
Quy mô: Chủ đầu tư Chị Hải Hà 85,7m2