Lưu trữ Giảng viên - Awe 2023

Đội ngũ Giảng viên

AWE tự hào với đội ngũ giảng viên giỏi nghề và cực kỳ tâm huyết sẵn sàng trao kiến thức, truyền đam mê và cảm hứng cho học viên để bạn thực sự yêu nghề, tự tin tỏa sáng.

Chuyên gia cố vấn

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Phạm Trung Thành

Phạm Trung Thành

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Hà Công An

Hà Công An

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Đội ngũ giảng viên

Mai Ngọc Quân

Mai Ngọc Quân

Đội ngũ giảng viên

Đinh Xuân Quỳnh

Đinh Xuân Quỳnh

Đội ngũ giảng viên

Mai Đình Chung

Mai Đình Chung

Đội ngũ giảng viên

Phạm Trung Thành

Phạm Trung Thành

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Hà Công An

Hà Công An

Hội đồng chuyên môn và học thuật

Lê Văn Tôn

Lê Văn Tôn

Đội ngũ giảng viên

Đinh Văn Dương

Đinh Văn Dương

Đội ngũ giảng viên

Nguyễn Huy Trung

Nguyễn Huy Trung

Đội ngũ giảng viên

Trần Quốc Vương

Trần Quốc Vương

Đội ngũ giảng viên

Nguyễn Văn Thuần

Nguyễn Văn Thuần

Đội ngũ giảng viên

Nguyễn Ngọc Cường

Nguyễn Ngọc Cường

Đội ngũ giảng viên

Đào Gia Mạnh

Đào Gia Mạnh

Đội ngũ giảng viên

DMCA.com Protection Status