SẢN PHẨM HỌC VIÊN AWE

Học viên NGUYỄN THỊ MAI

Học viên NGUYỄN THỊ MAI

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Yến 90m2
Học viên PHẠM HỒNG NGỌC

Học viên PHẠM HỒNG NGỌC

Cafe Bát Tràng
Quy mô: 95m2
Học Viên NGUYỄN THU ANH

Học Viên NGUYỄN THU ANH

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Đức Anh căn D2 107m2
SẢN PHẨM HỌC VIÊN KHÓA HỌA VIÊN 2D-3D, KHÓA PHẦN MỀM 3DSMAX VRAY

SẢN PHẨM HỌC VIÊN KHÓA HỌA VIÊN 2D-3D, KHÓA PHẦN MỀM 3DSMAX VRAY

Đồ án khóa Họa viên 2D 3D, Phần mềm
Quy mô: ĐỒ ÁN phần mềm, DIỄN HỌAm2
Học viên NGUYỄN VĂN NAM

Học viên NGUYỄN VĂN NAM

Chung cư Vinhome Greenbay
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Thủy 64m2
Học Viên PHẠM THÀNH LUÂN

Học Viên PHẠM THÀNH LUÂN

Chung cư Ecolife
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Hiển, 74m2m2
Học viên NGUYỄN THU ANH và PHẠM VĂN TUẤN

Học viên NGUYỄN THU ANH và PHẠM VĂN TUẤN

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Chị Thu Căn C1 - 81m2
Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Chung cư ROMAN PLAZA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Vũ 112m2
Học viên NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

Học viên NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Anh Thiên 74m2
Học viên NGUYỄN HUY TRUNG và TRẦN VIỆT HUY

Học viên NGUYỄN HUY TRUNG và TRẦN VIỆT HUY

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Đức Anh D2 112m2
Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Cafe phong cách Indochina
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Thức 2 tầng*135m2
Học viên MAI THỊ LAN

Học viên MAI THỊ LAN

Đồ án Chung cư The Zei
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Tuấn 87m2
Học Viên PHẠM VĂN DŨNG

Học Viên PHẠM VĂN DŨNG

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Văn Anh, Căn B 81m2
Học viên PHẠM BÁ LINH và NGUYỄN THỊ MAI

Học viên PHẠM BÁ LINH và NGUYỄN THỊ MAI

Chung cư Huynh Đai Hà Đông
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Yinm2
Học Viên MAI VIỆT HUY, LƯƠNG QUỐC BẢO

Học Viên MAI VIỆT HUY, LƯƠNG QUỐC BẢO

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Cẩm Tú, 82m2
Học viên PHẠM VĂN NGỌC

Học viên PHẠM VĂN NGỌC

PHAM COFFEE
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Thủy 260m2
Học viên LÊ HOÀNG YẾN

Học viên LÊ HOÀNG YẾN

Cafe Thanh Trì
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Hải 361m2
Học viên NGUYỄN VĂN THÀNH và PHẠM VĂN ĐỨC

Học viên NGUYỄN VĂN THÀNH và PHẠM VĂN ĐỨC

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Quang căn 107m2