Thời gian học thiết kế nội thất bao lâu là đủ?

Mục lục bài viết1 Học thiết kế nội thất mất bao lâu?1.1 Học thiết kế nội thất ngắn hạn 6 – 7 tháng1.2 Học thiết kế nội thất trung hạn 8 tháng đến 01 năm1.3 Học thiết kế nội thất chuyên sâu 16 tháng đến 24 tháng (khoảng 1,5 – 2 năm)1.4 Học thiết kế … Đọc tiếp Thời gian học thiết kế nội thất bao lâu là đủ?