Học viên NGUYỄN VĂN MẠNH

Các sản phẩm học viên khác
Học Viên PHẠM THÀNH LUÂN

Học Viên PHẠM THÀNH LUÂN

Chung cư Ecolife
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Hiển, 74m2m2
Học viên NGUYỄN VĂN NAM

Học viên NGUYỄN VĂN NAM

Chung cư Vinhome Greenbay
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Thủy 64m2
Học viên NGUYỄN THU ANH và PHẠM VĂN TUẤN

Học viên NGUYỄN THU ANH và PHẠM VĂN TUẤN

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Chị Thu Căn C1 - 81m2
SẢN PHẨM HỌC VIÊN KHÓA HỌA VIÊN 2D-3D, KHÓA PHẦN MỀM 3DSMAX VRAY

SẢN PHẨM HỌC VIÊN KHÓA HỌA VIÊN 2D-3D, KHÓA PHẦN MỀM 3DSMAX VRAY

Đồ án khóa Họa viên 2D 3D, Phần mềm
Quy mô: ĐỒ ÁN phần mềm, DIỄN HỌAm2
Học viên PHẠM VĂN NGỌC

Học viên PHẠM VĂN NGỌC

PHAM COFFEE
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Thủy 260m2
Học Viên NGUYỄN THU ANH

Học Viên NGUYỄN THU ANH

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Đức Anh căn D2 107m2
Học Viên NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG, LÊ NHƯ ĐỨC

Học Viên NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG, LÊ NHƯ ĐỨC

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mrs Thùy Dung 107m2
Học Viên NGUYỄN XUÂN KHANH

Học Viên NGUYỄN XUÂN KHANH

Đồ án thiết kế cafe 92
Quy mô: Đồ án Học tập phần THỰC HÀNH 132m2
Học viên MAI NGỌC QUÂN

Học viên MAI NGỌC QUÂN

Chung cư The Zei
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Dương 130m2
Học viên NGUYỄN MINH LONG

Học viên NGUYỄN MINH LONG

Nhà hàng Nhật Osakimi
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Hà 154mm2
Học viên MAI ĐÌNH CHUNG

Học viên MAI ĐÌNH CHUNG

Nhà phố Hà Đông
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Linh 114m2
Học viên PHẠM HỒNG NGỌC

Học viên PHẠM HỒNG NGỌC

Cafe Bát Tràng
Quy mô: 95m2
Học viên NGUYỄN TIẾN GIA LONG

Học viên NGUYỄN TIẾN GIA LONG

Công trình thực tế học viên NGUYỄN TIẾN GIA LONG
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Văn Tú, 181m2
Học viên VŨ THỊ DIỆP

Học viên VŨ THỊ DIỆP

Đồ án thiết kế Showroom
Quy mô: Đồ án m2
Học Viên VŨ THỊ HẢI

Học Viên VŨ THỊ HẢI

Cafe phong cách Indochina
Quy mô: Chủ đầu tư cô Tranh 96m2
Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Học viên NGUYỄN ĐỨC ANH

Cafe phong cách Indochina
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Thức 2 tầng*135m2
Học Viên PHẠM VĂN DŨNG

Học Viên PHẠM VĂN DŨNG

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Văn Anh, Căn B 81m2
Học viên NGUYỄN VĂN THÀNH và PHẠM VĂN ĐỨC

Học viên NGUYỄN VĂN THÀNH và PHẠM VĂN ĐỨC

Chung cư Park KIARA
Quy mô: Chủ đầu tư Mr Quang căn 107m2