Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật

Đào tạo nghề cho người khuyết tật tuy có nhiều khó khăn nhưng để trợ giúp cho người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng các trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật có vai trò quan trọng giúp người khuyết tật sớm hòa nhập cộng đồng trong nền giáo dục hiện nay.

 

giới thiệu phần mềm AutoCAD

Giới thiệu về phần mềm AutoCad và yêu cầu hệ thống cho AutoCAD

AutoCAD là một phần mềm ứng dụng thương mại trên toàn cầu, sử dụng CAD để thiết kế 2D hay 3D trên máy tính. Nó có từ năm 1982, AutoCAD hiện nay đã có mặt trên hầu hết các hệ điều hành và đang được phát triển trên nền tảng di động, điều đó thể hiện mức độ phổ biến và lớn mạnh không ngừng của AutoCad suốt thời gian qua kể từ khi nó ra đời.